Achthonderdduizend Amsterdammers

Amsterdam groeit. Sinds 2008 is het aantal inwoners van Amsterdam met ruim 50.000 toegenomen. Nog nooit in de geschiedenis van de stad groeide de bevolking zo snel. In 2012 werd de 800.000ste Amsterdammer begroet. De grafiek hieronder laat zien hoe de bevolking zich sinds 1850 heeft ontwikkeld.

Tussen 1850 en 1960 groeide de bevolking van de stad ook. Het was de tijd van de urbanisatie: mensen trokken van het platteland naar de stad in de hoop op werk en een beter leven. Door verbeterde hygiëne en medische kennis stierven er minder kinderen waardoor de bevolking verder kon toenemen. In 1959 bereikte het aantal inwoners een record. Dat jaar waren er 872.000 Amsterdammers.

Van 1960 tot 1985 nam het aantal bewoners weer af. De verouderde woningvoorraad, de opkomst van de auto en deconcentratiebeleid leidde tot suburbanisatie. Gezinnen verruilden Amsterdam voor omliggende gemeenten als Purmerend, Hoorn, Alkmaar, Lelystad en later ook Almere. Midden jaren zeventig verlieten jaarlijks per saldo 20.000 Amsterdammers de stad. In 1985 bereikte het inwonertal met 675.570 een dieptepunt.

In de jaren zeventig en tachtig kwamen er ook nieuwe Amsterdammers bij. Voornamelijk Turkse en Marokkaanse mannen kwamen als gastarbeider naar de stad. Later lieten zij hun gezinnen overkomen, die zich veelal vestigden in de naoorlogse buitenwijken van de stad.

In de periode 1978­ tot 1986 kwam onder wethouder Jan Schaefer de stadsvernieuwing goed op gang. Die omslag heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe binnenstedelijke locaties zoals het Oostelijk Havengebied en later IJburg. Amsterdam werd aantrekkelijker voor hoogopgeleide jongeren maar ook voor gezinnen. Sinds die tijd blijven meer gezinnen in de stad wonen, al kiezen nog steeds relatief veel jonge ouders ervoor de stad te verlaten.

De komende jaren houdt de groei naar verwachting aan. Vooral hogeropgeleiden kiezen voor de stad. Zij komen voor werk, voor een opleiding, voor cultuur en niet in de laatste plaats voor elkaar. Op 27 november 2012 verwelkomde de stad haar 800.000ste inwoner. Volgens de prognose zijn er in 2050 922.000 Amsterdammers.

Deze grafiek op je site
x

Deze grafiek op je eigen site

Gebruik onderstaande code om deze grafiek op je eigen website in te sluiten